Admissions ได้คณะไม่ถูกใจอ่านตรงนี้

ระดับมัธยม ปริญญาตรี ปริญญาโท เปิดรับสมัครถึงเดือนกรกฎาคม


มีคณะให้เลือกมากมาย เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมคณะวิทยาศาสตร์ คณะคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะแฟชั่นดีไซน


ไม่ต้องสอบ TOEFL , IELTS หรือ GMAT


เอกสาร


1. หนังสือเดินทาง (Passport)

2. ใบรับรองจบการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ

3. ใบคะแนนฉบับภาษาอังกฤษ

4. รูปถ่าย สี 1 นิ้วครึ่ง 1 โหล

5. ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อนาสกุลฉบับภาษาอังกฤษ ถ้ามี

6. ใบสูติบัตรฉบับแปลภาษาอังกฤษ รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศ (สำหรับนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 )

7. ใบรับรองแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษ


การเตรียมตัว


1. เสื้อผ้า

ให้นำเสื้อผ้าไปเท่าที่จำเป็น สำหรับนักเรียน ประถาม – มัธยม โรงเรียนจะมีรายการเสื้อผ้าที่จำเป็นส่งมาให้จัดเตรียมก่อนเดิน เครื่องแบบนักเรียนที่อินเดียไม่เหมือนกับที่เมืองไทย สามารถหาซื้อหรือสั่งตัดในโรงเรียนได้ นักเรียนที่เรียนทางเหนือให้เตรียมเสื้อกันหนาวที่มีอยู่แล้ว หรือถ้าจะต้องซื้อใหม่ ก็สามารถหาซื้อได้สบายๆที่เมืองนั้นๆ


2. อาหารแห้ง

นักเรียนสามารถเตรียมอาหารแห้ง เช่น น้ำพริก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โจ๊กซอง หมูแผ่น หมูหยอง ไปได้ แต่บางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นำอาหารเข้าไปได้ เนื่องจาก เมื่อมีอาหาร หนูและแมลงสาบจะตามมา ที่สำคัญอยากให้นักเรียนค่อยๆปรับตัวกับอาหารอินเดีย


3. ของใช้ส่วนตัว

ของใช้ทั่วไปเช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ครีมทาผิว ที่อินเดียก็มีขายทั่วไปเหมือนบ้านเรา


4. ยาประจำตัว

ต้องเตรียมไปด้วยหากมียาประจำตัว เก็บไว้ในที่หยิบใช้สะดวก ควรเตรียมไว้สำรอง 1 ชุด และฝากไว้กับอาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนในหอพัก


5. การฉีดวัคซีน

ภูมิคุ้มกันที่ควรมีก่อนมาอินเดียคือ ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิด A และ B, โปลิโอ, ไทฟอยด์ ,บาดทะยัก และโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ อาทิ มาลาเรีย


6. ดิกชินนารี่

ดิกชินนารี่ อังกฤษ – ไทย และ ไทย- อังกฤษ ควรจะเตรียมไปเพราะไม่สามารถหาซื้อได้ที่อินเดีย หากนักเรียนต้องเรียนภาษาที่สอง อย่าง ภาษาฝรั่งเศส หรือ เยอรมัน ควรจะนำดิกชินนารี่ภาษานั้นๆติดตัวไปด้วย เช่น ดิกชินนารี่ฝรั่งเศส – ไทย หรือ ดิกชินนารี่เยอรมัน – ไทย จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น


7. เครื่องนอน

โรงเรียนส่วนใหญ่จะเตรียมเครื่องนอนไว้ให้ครบสรรพ แต่นักเรียนสามารถนำผ้าห่มไปได้ให้เหมาะกับสภาพอากาศภายในโรงเรียน


การเตรียมใจ


- อันดับแรกต้องเปิดใจกับโลกใบใหม่ ปรับตัวปรับใจในการไปมีส่วนในอีกหนึ่งวัฒนธรรม ผ่อนคลายความคิดของเราลงและเปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกัน


- มีอารมณ์ขัน เพราะอาจจะมีเหตุการณ์ ที่ทำให้เรา โมโห ไม่พอใจ โกรธ รำคาย หน้าแตก อึดอัด หวาดกลัว ก็ให้เรามองเป็นเรื่องตลกเสีย จะช่วยลดอาการหดหู่ห่อเหี่ยวลงได้


- มีความสามารถที่จะเผชิญกับความผิดพลาด โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยผิดพลาดหรือประสบความสำเร็จมาตลอดในสังคมหรือประเทศตัวเอง ถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้หาวิธีรับมือและแก้ไขข้อผิดพลาด อย่างน้อยจะได้รู้ว่าจะผ่านมันไปได้อย่างไร


- การสื่อสารพูดคุย บางทียังสื่อสารกันได้ไม่ชัดเจนนั้น ภาษาร่างกายก็สามารถช่วยสื่อสารได้ดีเยี่ยม


- สนใจใคร่รู้ในสรรพสิ่งรอบตัว จะให้เรามีความสุขกับการอยู่ต่างประเทศต่างวัฒนธรรมประเพณีเป็นอย่างยิ่ง การได้เห็นได้รู้ในสิ่งที่แปลกไปจากที่เราเคยเห็นหรือสิ่งที่เราคิด เป็นการเปิดโลกกว้างในวัฒนธรรมใหม่ๆ และในที่สุดเราก็จะปรับตัวและอยู่ได้อย่างมีความสุข


- คิดในทางบวก จะช่วยให้เราอดทนในสิ่งที่แตกต่าง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น


- ให้ความเคารพนบนอบต่อคนอื่น อินเดียมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับบ้านเรา